Loyalty System

Loyalty Points

System Lojalnościowy został zaprojektowany, aby faworyzować najwierniejszych klientów Gothanii. Każdy zakupiony dzień Premium na koncie równa się jednemu punktowi lojalnościowemu. Wszystki Premium Time na koncie jest brane pod uwagę, w tym używane Premium Scrolls w grze i Czas Premium zakupiony na stronie internetowej. Dodatkowo, zakupione Gothania Coins przez stronę internetową również mogą przyczynić się do punktów lojalnościowych na koncie.

Loyalty Highscores

Players with the most points can be seen on their corresponding Highscores page. In addition, any player can choose whether or not they want to show their amount of loyalty points on one of their account's character pages.

The 100 accounts with the most loyalty points are listed in the Loyalty Highscores. Per default, the character with the highest level on an account that is not hidden is displayed here. Note, if all of your characters are hidden, you will not appear in the Loyalty Highscores at all. Also, characters of accounts which have been deleted or suspended/frozen are not displayed in the Highscores.

Loyalty Titles

All characters of an account receive a title which represents their earned loyalty points. For all characters that are not hidden, the title appears in the character view on the website and in-game by looking at a character. The titles are also displayed in the Loyalty Highscores.

Loyalty Bonus

Characters with at least 40 loyalty points will receive a bonus to all their skills. The list of all bonuses is displayed below in the table.

Loyalty Table
Loyalty Points Title Bonus
40 Meatbug of Gothania +1 to all skills
80 Scavenger of Gothania +2 to all skills
150 Snapper of Gothania +3 to all skills
300 Lurker of Gothania +4 to all skills
500 Shadowbeast of Gothania +5 to all skills
800 Troll of Gothania +6 to all skills
1200 Demon of Gothania +7 to all skills
2000 Raven of Gothania +8 to all skills
Account Login
Official Discord Server
Official Fanpage